อัตราแลกเปลี่ยน BHD เป็น ADA

อัตรา: 5.7815202354827
แปลงจาก Bahraini Dinar (BHD) เป็น Cardano (ADA)
1 BHD = 5.7815202354827 ADA

Get Free Account to Buy / Sell Cardano(ADA)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง