อัตราแลกเปลี่ยน BHD เป็น HKD

อัตรา: 20.770583799202
แปลงจาก Bahraini Dinar (BHD) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 BHD = 20.770583799202 HKD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง