อัตราแลกเปลี่ยน BHD เป็น INR

อัตรา: 220.85988458032
แปลงจาก Bahraini Dinar (BHD) เป็น Indian Rupee (INR)
1 BHD = 220.85988458032 INR

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง