อัตราแลกเปลี่ยน BHD เป็น CNY

อัตรา: 19.342861145213
แปลงจาก Bahraini Dinar (BHD) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 BHD = 19.342861145213 CNY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง