อัตราแลกเปลี่ยน BHD เป็น AUD

อัตรา: 4.0250663712766
แปลงจาก Bahraini Dinar (BHD) เป็น Australian Dollar (AUD)
1 BHD = 4.0250663712766 AUD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง