อัตราแลกเปลี่ยน BHD เป็น GBP

อัตรา: 2.180095331383
แปลงจาก Bahraini Dinar (BHD) เป็น British Pound (GBP)
1 BHD = 2.180095331383 GBP

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง