อัตราแลกเปลี่ยน BHD เป็น EUR

อัตรา: 2.482519875266
แปลงจาก Bahraini Dinar (BHD) เป็น Euro (EUR)
1 BHD = 2.482519875266 EUR

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง