อัตราแลกเปลี่ยน BBD เป็น SOL

อัตรา: 0.02350728725905
แปลงจาก Barbadian or Bajan Dollar (BBD) เป็น Solana (SOL)
1 BBD = 0.02350728725905 SOL

Get Free Account to Buy / Sell Solana(SOL)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง