อัตราแลกเปลี่ยน BBD เป็น CAD

อัตรา: 0.679485971
แปลงจาก Barbadian or Bajan Dollar (BBD) เป็น Canadian Dollar (CAD)
1 BBD = 0.679485971 CAD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง