อัตราแลกเปลี่ยน BBD เป็น BTC

อัตรา: 0.0000072897221333
แปลงจาก Barbadian or Bajan Dollar (BBD) เป็น Bitcoin (BTC)
1 BBD = 0.0000072897221333 BTC

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin(BTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง