อัตราแลกเปลี่ยน BBD เป็น EUR

อัตรา: 0.4722305972
แปลงจาก Barbadian or Bajan Dollar (BBD) เป็น Euro (EUR)
1 BBD = 0.4722305972 EUR

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง