อัตราแลกเปลี่ยน BBD เป็น JPY

อัตรา: 74.68058770585
แปลงจาก Barbadian or Bajan Dollar (BBD) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 BBD = 74.68058770585 JPY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง