อัตราแลกเปลี่ยน BBD เป็น DOGE

อัตรา: 3.0128104701190
แปลงจาก Barbadian or Bajan Dollar (BBD) เป็น Dogecoin (DOGE)
1 BBD = 3.0128104701190 DOGE

Get Free Account to Buy / Sell Dogecoin(DOGE)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง