อัตราแลกเปลี่ยน BBD เป็น ADA

อัตรา: 1.9577517179271
แปลงจาก Barbadian or Bajan Dollar (BBD) เป็น Cardano (ADA)
1 BBD = 1.9577517179271 ADA

Get Free Account to Buy / Sell Cardano(ADA)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง