อัตราแลกเปลี่ยน BBD เป็น CHF

อัตรา: 0.44565434415
แปลงจาก Barbadian or Bajan Dollar (BBD) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 BBD = 0.44565434415 CHF

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง