อัตราแลกเปลี่ยน BBD เป็น AUD

อัตรา: 0.77677065175
แปลงจาก Barbadian or Bajan Dollar (BBD) เป็น Australian Dollar (AUD)
1 BBD = 0.77677065175 AUD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง