อัตราแลกเปลี่ยน BBD เป็น GBP

อัตรา: 0.4016972763
แปลงจาก Barbadian or Bajan Dollar (BBD) เป็น British Pound (GBP)
1 BBD = 0.4016972763 GBP

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง