อัตราแลกเปลี่ยน BAM เป็น AUD

อัตรา: 0.83887795787799
แปลงจาก Bosnian Convertible Mark (BAM) เป็น Australian Dollar (AUD)
1 BAM = 0.83887795787799 AUD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง