อัตราแลกเปลี่ยน BAM เป็น HKD

อัตรา: 4.239188932368
แปลงจาก Bosnian Convertible Mark (BAM) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 BAM = 4.239188932368 HKD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง