อัตราแลกเปลี่ยน BAM เป็น HKD

อัตรา: 4.3328979574607
แปลงจาก Bosnian Convertible Mark (BAM) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 BAM = 4.3328979574607 HKD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง