อัตราแลกเปลี่ยน BAM เป็น GBP

อัตรา: 0.42994254718611
แปลงจาก Bosnian Convertible Mark (BAM) เป็น British Pound (GBP)
1 BAM = 0.42994254718611 GBP

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง