อัตราแลกเปลี่ยน BAM เป็น CNY

อัตรา: 3.9494117631234
แปลงจาก Bosnian Convertible Mark (BAM) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 BAM = 3.9494117631234 CNY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง