อัตราแลกเปลี่ยน BAM เป็น CNY

อัตรา: 4.0365228897122
แปลงจาก Bosnian Convertible Mark (BAM) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 BAM = 4.0365228897122 CNY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง