อัตราแลกเปลี่ยน BAM เป็น EUR

อัตรา: 0.51129188118662
แปลงจาก Bosnian Convertible Mark (BAM) เป็น Euro (EUR)
1 BAM = 0.51129188118662 EUR

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง