อัตราแลกเปลี่ยน BAM เป็น INR

อัตรา: 45.027421549161
แปลงจาก Bosnian Convertible Mark (BAM) เป็น Indian Rupee (INR)
1 BAM = 45.027421549161 INR

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง