อัตราแลกเปลี่ยน BAM เป็น CHF

อัตรา: 0.49533947625894
แปลงจาก Bosnian Convertible Mark (BAM) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 BAM = 0.49533947625894 CHF

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง