อัตราแลกเปลี่ยน BAM เป็น JPY

อัตรา: 80.855687983695
แปลงจาก Bosnian Convertible Mark (BAM) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 BAM = 80.855687983695 JPY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง