อัตราแลกเปลี่ยน ANG เป็น BTC

อัตรา: 0.000008152264818
แปลงจาก Dutch Guilder (ANG) เป็น Bitcoin (BTC)
1 ANG = 0.000008152264818 BTC

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin(BTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง