อัตราแลกเปลี่ยน ANG เป็น EUR

อัตรา: 0.51403331281255
แปลงจาก Dutch Guilder (ANG) เป็น Euro (EUR)
1 ANG = 0.51403331281255 EUR

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง