อัตราแลกเปลี่ยน ANG เป็น GBP

อัตรา: 0.43229088278177
แปลงจาก Dutch Guilder (ANG) เป็น British Pound (GBP)
1 ANG = 0.43229088278177 GBP

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง