อัตราแลกเปลี่ยน ANG เป็น CHF

อัตรา: 0.51214497312702
แปลงจาก Dutch Guilder (ANG) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 ANG = 0.51214497312702 CHF

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง