อัตราแลกเปลี่ยน ANG เป็น ADA

อัตรา: 2.2390637071019
แปลงจาก Dutch Guilder (ANG) เป็น Cardano (ADA)
1 ANG = 2.2390637071019 ADA

Get Free Account to Buy / Sell Cardano(ADA)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง