อัตราแลกเปลี่ยน ANG เป็น ETH

อัตรา: 0.0003342526367624
แปลงจาก Dutch Guilder (ANG) เป็น Ethereum (ETH)
1 ANG = 0.0003342526367624 ETH

Get Free Account to Buy / Sell Ethereum(ETH)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง