อัตราแลกเปลี่ยน ANG เป็น ETH

อัตรา: 0.00014266622374495
แปลงจาก Dutch Guilder (ANG) เป็น Ethereum (ETH)
1 ANG = 0.00014266622374495 ETH

Get Free Account to Buy / Sell Ethereum(ETH)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง