อัตราแลกเปลี่ยน ANG เป็น TON

อัตรา: 0.087950184137666
แปลงจาก Dutch Guilder (ANG) เป็น Toncoin (TON)
1 ANG = 0.087950184137666 TON

Get Free Account to Buy / Sell Toncoin(TON)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง