อัตราแลกเปลี่ยน ANG เป็น BNB

อัตรา: 0.00092571948634885
แปลงจาก Dutch Guilder (ANG) เป็น BNB (BNB)
1 ANG = 0.00092571948634885 BNB

Get Free Account to Buy / Sell BNB(BNB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง