อัตราแลกเปลี่ยน T เป็น JPY

อัตรา: 2.659346664395
แปลงจาก Threshold (T) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 T = 2.659346664395 JPY

Get Free Account to Buy / Sell Threshold(T)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง