อัตราแลกเปลี่ยน T เป็น JPY

อัตรา: 5.9168891702113
แปลงจาก Threshold (T) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 T = 5.9168891702113 JPY

Get Free Account to Buy / Sell Threshold(T)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง