อัตราแลกเปลี่ยน T เป็น CNY

อัตรา: 0.26940878143422
แปลงจาก Threshold (T) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 T = 0.26940878143422 CNY

Get Free Account to Buy / Sell Threshold(T)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง