อัตราแลกเปลี่ยน T เป็น ADA

อัตรา: 0.080504246619117
แปลงจาก Threshold (T) เป็น Cardano (ADA)
1 T = 0.080504246619117 ADA

Get Free Account to Buy / Sell Threshold(T)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง