อัตราแลกเปลี่ยน T เป็น HKD

อัตรา: 0.14101536812212
แปลงจาก Threshold (T) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 T = 0.14101536812212 HKD

Get Free Account to Buy / Sell Threshold(T)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง