อัตราแลกเปลี่ยน T เป็น HKD

อัตรา: 0.28907551566354
แปลงจาก Threshold (T) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 T = 0.28907551566354 HKD

Get Free Account to Buy / Sell Threshold(T)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง