อัตราแลกเปลี่ยน T เป็น AUD

อัตรา: 0.056058160961022
แปลงจาก Threshold (T) เป็น Australian Dollar (AUD)
1 T = 0.056058160961022 AUD

Get Free Account to Buy / Sell Threshold(T)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง