อัตราแลกเปลี่ยน T เป็น EUR

อัตรา: 0.034119103690062
แปลงจาก Threshold (T) เป็น Euro (EUR)
1 T = 0.034119103690062 EUR

Get Free Account to Buy / Sell Threshold(T)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง