อัตราแลกเปลี่ยน T เป็น GBP

อัตรา: 0.028688550007163
แปลงจาก Threshold (T) เป็น British Pound (GBP)
1 T = 0.028688550007163 GBP

Get Free Account to Buy / Sell Threshold(T)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง