อัตราแลกเปลี่ยน T เป็น GBP

อัตรา: 0.014552747502726
แปลงจาก Threshold (T) เป็น British Pound (GBP)
1 T = 0.014552747502726 GBP

Get Free Account to Buy / Sell Threshold(T)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง