อัตราแลกเปลี่ยน T เป็น CHF

อัตรา: 0.033096036053628
แปลงจาก Threshold (T) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 T = 0.033096036053628 CHF

Get Free Account to Buy / Sell Threshold(T)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง