อัตราแลกเปลี่ยน T เป็น INR

อัตรา: 1.4865422884228
แปลงจาก Threshold (T) เป็น Indian Rupee (INR)
1 T = 1.4865422884228 INR

Get Free Account to Buy / Sell Threshold(T)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง