อัตราแลกเปลี่ยน HIFI เป็น ETH

อัตรา: 0.00025888667684137
แปลงจาก Hifi Finance (HIFI) เป็น Ethereum (ETH)
1 HIFI = 0.00025888667684137 ETH

Get Free Account to Buy / Sell Hifi Finance(HIFI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง