อัตราแลกเปลี่ยน HIFI เป็น GBP

อัตรา: 0.67748158920667
แปลงจาก Hifi Finance (HIFI) เป็น British Pound (GBP)
1 HIFI = 0.67748158920667 GBP

Get Free Account to Buy / Sell Hifi Finance(HIFI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง