อัตราแลกเปลี่ยน HIFI เป็น CHF

อัตรา: 0.69099088155006
แปลงจาก Hifi Finance (HIFI) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 HIFI = 0.69099088155006 CHF

Get Free Account to Buy / Sell Hifi Finance(HIFI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง