อัตราแลกเปลี่ยน HIFI เป็น CAD

อัตรา: 1.0233349701786
แปลงจาก Hifi Finance (HIFI) เป็น Canadian Dollar (CAD)
1 HIFI = 1.0233349701786 CAD

Get Free Account to Buy / Sell Hifi Finance(HIFI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง