อัตราแลกเปลี่ยน HIFI เป็น HKD

อัตรา: 6.7622528464829
แปลงจาก Hifi Finance (HIFI) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 HIFI = 6.7622528464829 HKD

Get Free Account to Buy / Sell Hifi Finance(HIFI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง