อัตราแลกเปลี่ยน HIFI เป็น HKD

อัตรา: 5.8867511057086
แปลงจาก Hifi Finance (HIFI) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 HIFI = 5.8867511057086 HKD

Get Free Account to Buy / Sell Hifi Finance(HIFI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง