อัตราแลกเปลี่ยน HIFI เป็น USDT

อัตรา: 0.86623443542295
แปลงจาก Hifi Finance (HIFI) เป็น Tether USDt (USDT)
1 HIFI = 0.86623443542295 USDT

Get Free Account to Buy / Sell Hifi Finance(HIFI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง