อัตราแลกเปลี่ยน HIFI เป็น EUR

อัตรา: 0.80827683302667
แปลงจาก Hifi Finance (HIFI) เป็น Euro (EUR)
1 HIFI = 0.80827683302667 EUR

Get Free Account to Buy / Sell Hifi Finance(HIFI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง