อัตราแลกเปลี่ยน CAD เป็น HIFI

อัตรา: 1.0179702660504
แปลงจาก Canadian Dollar (CAD) เป็น Hifi Finance (HIFI)
1 CAD = 1.0179702660504 HIFI

Get Free Account to Buy / Sell Hifi Finance(HIFI)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง